Çocuk refahının 4 boyutu var

Ryan

Global Mod
Global Mod
Katılım
25 Eyl 2020
Mesajlar
13,352
Puanları
36
Çocuk refahının 4 boyutu var
Çocuğun yeterli olma hali olarak tanımlanan çocuk refahının yalnızca kuvvetli ekonomik şartlarla hudutlu olmadığını belirten uzmanlar, çocuğun güzellik halinin sağlanmasında; gelir, sıhhat, eğitim ve toplumsal iştirak boyutları olduğuna dikkat çekiyor. Maddi şartlar ne olursa olsun, çocukların fakat kendilerine sevgi ve ihtimamla yaklaşıldığında, fizikî ve zihinsel açılardan sağlıklı olduklarında, maharet ve yeteneklerini daha da geliştirebildiklerinde yeterli durumda olabileceğini belirten uzmanlar, çocukların öğrenme, oyun, boş vakit, toplumsal ve kültürel ömür imkânlarından yararlanıp kişiliklerini geliştirmelerinin de kıymetine işaret ediyor.

Üsküdar Üniversitesi SHMYO Çocuk Gelişimi Program Lideri Öğretim nazaranvlisi Müge Çolakoğlu Özer, çocuk refahı kavramına ait değerlendirmede bulundu.

Çocuk refahı: Çocukların güzel olma halidir

Refah teriminin İngilizce literatürde daha epey well-being (iyi olma hali) kavramı ile tabir edildiğini kaydeden Öğretim nazaranvlisi Müge Çolakoğlu Özer, “UNICEF’e bakılırsa, çocukların güzel olma hali (well-being) ‘fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal gelişim yoluyla bireyin kendisi, öbürleri ve etraf ile bağlı olarak kendine has potansiyelini gerçekleştirmesi’ olarak tanımlanmaktadır.” dedi.

Öğretim bakılırsavlisi Müge Çolakoğlu Özer, “Çocuğun uygun olma hali yaklaşımı, maddi şartlar, eğitim ve sıhhat alanlarındaki fırsatlar üzere objektif hayat şartları ile çocukların kendi şartlarını nasıl yorumlayıp kıymetlendirdikleri, memnunluk ve yoksunluklarını nasıl tabir ettikleri üzere kendi öznel tecrübelerini bir ortaya getirir.” diye konuştu.

Âlâ olma halinin dört boyutu bulunuyor

Türkiye’de çocukların düzgün olma halinin OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ve Avrupa Birliği’nin kabul ettiği ölçüm araçları doğrultusunda 4 boyutta incelendiğini belirten Müge Çolakoğlu Özer, bunların gelir, sıhhat, eğitim ve toplumsal iştirak olduğunu söylemiş oldu.

Gelir eksikliği bir tehdit faktörüdür

Özer, bu dört boyutla ilgili olarak şu ayrıntıları verdi:

“Gelir seviyesi çocukların hayatını, güzel olma halini etkileyen en önemli faktörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Gelir eksikliği hem de eğitim ve sıhhat hizmetlerine ulaşma ve toplumsal iştirak noktasında da çocuklar için bir tehdit faktörü olabilmektedir.

Çocuk şiddetten uzak tutulmalıdır

Çocuk sıhhati ile ilgili önlenebilir ölümlerin azaltılması ve enfeksiyona bağlı gelişen hastalıkların önlenmesi, çocuğun fizikî ve ruhsal gelişmeninin desteklenmesi, çocuğun toplumsal karar alma süreçlerine iştirakinin sağlanması, çocuğun şiddetten uzak tutulması Dünya Sıhhat Örgütünün evvelari içindedır.

Okul öncesi eğitim hayat muvaffakiyetini etkiliyor

Çocuklara yönelik eğitim süreci değerlendirilirken ön plana çıkan nokta, okul öncesi eğitimdir. Öğrencinin okul öncesinde edineceği temel bilgi ve hünerler onun ileride kademelerdeki ve eğitim hayatı daha sonrasındaki muvaffakiyetini değerli ölçüde etkileyecektir. Temel eğitime erişim de bir refah seviyesi olarak düşünüldüğünde kıymetlidir.

Toplumsal etkinliklere iştirak değerli

Çocuğun güzel olma halini ölçen son seviye olan toplumsal iştirakten anlamamız gereken ise çocukların toplumsal etkinliklere iştirakleri öteki yandan da kendi ömürlerini etkileyecek konularda karar alma süreçlerinde fikirlerini tabir etme imkanlarının bulunmasıdır.”

Çocuğun düzgünlük halinin değeri arttı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Mukavelesinin taraf ülkelerce imzalanması ile çocuk haklarına ait farkındalık tüm dünya genelinde yaygınlaşmaya başladığını ve güzellik hali teriminin çocuk siyasetleri içerisindeki ehemmiyetinin arttığını söz eden Özer, “Bu mukavele ile çocukların muhtaçlıklarının karşılanmasına yönelik sorumluluklar sırasıyla aileye, ülke idarelerine ve son olarak topluma verilmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Mukavelesine nazaran düzgünlük halinin ögeleri içinde, çocukların yeteneklerini geliştirme hakkı, isim, ulusal kimlik ve aileye mensup olma hakkı, faal katılımcılık, çocuğun beslenme, giysi ve barınma hakkı, temel eğitime erişim hakkı, toplumsal güvenlikten yararlanma hakkı, doğumdan itibaren sıhhat hizmetlerine erişim hakkı bunlardan bazılarıdır. Çocuk işçiliğinin önlenmesi maksadıyla taban yaş sonunun getirilmesi, belli işlerde çalışmanın yasaklanması, çalışma müddeti ve şartlarının düzenlenmesi üzere konular da kontrat ile taraf devletlerden talep edilmektedir.” diye konuştu.

Çocuğun refahı yalnızca ekonomik şartlarla ilgili değil

“Bir çocuğun ailesinin sahip olduğu gelirden ne kadar hisse aldığı, o çocuğun âlâ olma halinin kıymetli bir belirleyicisidir” diyen Öğretim nazaranvlisi Müge Çolakoğlu Özer, kelamlarını şu biçimde sürdürdü: “aynı vakitte çocuğun âlâ olma hali yalnızca çocuk yoksulluğu ilgili bir durum değildir.

– Maddi şartlar ne olursa olsun, çocuklar lakin kendilerine sevgi ve itinayla yaklaşıldığında,

– Fizikî ve zihinsel açılardan sağlıklı olduklarında,

– Maharet ve yeteneklerini daha da geliştirebildiklerinde,

– İnançlı ve meselesiz konutlar ve ortamlarda yaşadıklarında; öğrenme, oyun, boş vakit, toplumsal ve kültürel ömür imkânlarından yararlanıp kişiliklerini geliştirdiklerinde,

– Bilgi edinip kendi kimliklerini ve görüşlerini lisana getirebildiklerinde,

– Kendi hayatlarına etkileyecek kararlara katıldıklarında,

-Yetişkinlerin yahut öbür çocukların şiddetinden, dikkatsizliğinden, sömürüsünden yahut ayrımcılığından korunduklarında,

– Ruhsal meseleler ve riskli davranışlardan uzak kaldıklarında hakikaten düzgün durumda olabilirler.”

Çocuğun refahını sağlamak için neler yapılmalıdır?

Son senelerda UNICEF başta olmak üzere biroldukca milletlerarası kuruluşun eforlarının kararında gelişmiş ülkelerin, çocuklara yönelik siyaset ve hizmetlerde çocukların “iyi olma hali”ni merkeze alan yaklaşımları benimsediklerinin görüldüğünü söyleyen Özer, “Bu yaklaşımın ortaya çıkmasında insanların güzel olma halinin sırf kişi başına düşen gelir ile alakalı olmadığına yönelik niyet biçiminin yaygınlaşması tesirli olmuştur.” dedi.

Bütüncül siyasetler hayata geçirilmelidir

Üsküdar Üniversitesi SHMYO Çocuk Gelişimi Program Lideri Öğretim nazaranvlisi Müge Çolakoğlu Özer, çocuğun refahının sağlanmasında gelirle birlikte eğitim, sıhhat, çalışma ömründe ortaya çıkan, aile içi şiddet ve istismar, suça ve unsur bağımlılığına itilme üzere sıkıntılar gözetilerek aileyi, ülke idarelerini ve toplumu merkeze alan bütüncül siyasetlerin hayata geçirilmesinin temel olması gerektiğini söylemiş oldu.

Özer, “Bu anlayış hem de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Mukavelesinde yer alan “Çocukların, insan olarak haklarının yanı sıra özel hakları da vardır.” prensibinin de yansıması olarak kabul edilebilir. ötürüsıyla çocukların düzgün olma halinin sağlanması için bu hakları gözeten özel siyasetlere muhtaçlık duyulmaktadır.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

ALINTIDIR
 
Üst